Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper

Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper

    Osnovni namen ZKD je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo, z izobraževanjem, s posredovanjem in z varovanjem kulturnih vrednot ter organizacijsko prireditev.