Zveza kulturnih društev Ljubljana

Zveza kulturnih društev Ljubljana

    Zveza kulturnih društev Ljubljana (ZKDL) je bila ustanovljena leta 1994. Vanjo se trenutno povezuje 132 dejavnih kulturnih skupin. Društva se v ZKDL povezujejo zato, da bi prek nje uveljavljali svoje skupne potrebe in interese za delovanje in razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL, določali kriterije in merila za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na tem območju, skrbeli za spodbujanje strokovnega dela in s tem za izvedbeno kakovost ljubiteljskih kulturnih programov, zasnovali, organizirali in izvajali skupne programske akcije in s tem bogatili kulturno življenje v mestu, organizirali in izvajali strokovna pregledna srečanja in izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih skupin, seznanjali javnost s problematiko in dosežki ljubljanske ljubiteljske kulture ter prek strokovne službe ZKDL zagotovili izvajanje strokovnih, administrativnih, finančnih ter drugih opravil za potrebe članov in zveze. Prek ZKDL se društva – po potrebi – povezujejo tudi s sorodnimi organizacijami doma in na tujem. Programska usmeritev ZKDL je vezana na njeno članstvo – tako imamo prireditve, ki uživajo že kar nekajletno tradicijo na ljubljanskem področju, za pričakovati pa je, da se bo njihova struktura – tako organizacijska kot udeležbena – spremenila, saj se z ustanovitvijo Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljubljana naše članstvo vztrajno širi.