ZKD Piran

ZKD Piran

    ZKD Piran je bila ustanovljena leta 1997 kot naslednica Kulturno umetniškega društva Karol Pahor Piran, ki je uspešno delovalo od leta 1975.

    Je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki povezuje ljubiteljska kulturna društva zaradi uresničevanja skupnih interesov. S svojim delovanjem pokriva vsa področja ljubiteljske kulturne dejavnosti: vokalno in instrumentalno, mažoretno in twirling, folklorno, gledališko in lutkovno, plesno, filmsko, likovno, fotografsko, literarno in multimedijsko dejavnost.

    Osnovni namen Zveze kulturnih društev Piran je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.