ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.

    ZEOS, d.o.o. je družba za ravnanje z električno in elektronsko opremo.

    W.

    Projekt "Gospodarjenje z e-odpadki" je namenjen dolgoročnemu ozaveščanju o pravilnem ravnanju z e-odpadki.

    W: