Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM

    Mladinski center Mladinska postaja Moste je kreativni laboratorij, kjer imajo mladi možnost soustvarjanja, samorealizacije ter odkrivanja svojih talentov. Skozi kreativnost, ročno delo in neformalno učenje, mlade spodbujamo, da izrazijo sami sebe. Več o programih si lahko preberete na spletni strani

    Naša krovna organizacija Združenje Sezam pa poskrbi za popestritev dejavnosti za družino, otroke in mlade v prostem času, spodbujamo razvijanje novih in alternativnih oblik dela z otroki in mladimi ter razvijamo kulturne programe za mlade in otroke.