Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

    Pod okriljem Zavoda za šport, kulturo in mladino Novo mesto deluje Kulturni center Janeza Trdine, ki nudi trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev. Glavni kulturni programi zavoda so gledališki in glasbeni abonmaji, koncertni cikli, mednarodni jazz festival in delavnica Jazzinty in festival klasične glasbe Sem glasba, sem mesto. Skozi vzgojno-izobraževalne vsebine, namenjene otrokom in mladim, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta. Zavod omogoča poklicno in kakovostno produkcijo ter opravlja vlogo kulturnega žarišča na Dolenjskem.