Zavod za šport Kranj

Zavod za šport Kranj

  Poslanstvo Zavoda za šport je omogočiti kar najboljše pogoje in možnosti za razvoj tako vrhunskega, kot tudi rekreativnega športa v Kranju. Prizadevamo si za pregledno organiziranost športa, ki bo zagotovila kakovostne programe in predvsem pogoje za dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja.
  Ob tekmovanjih najvišjega mednarodnega nivoja in vrhunskega športa si bomo še naprej
  prizadevali, da bodo možnosti ukvarjanja s športom in športno rekreacijo kar najbližje vsem
  Kranjčankam in Kranjčanom. Zavod za šport Kranj je in bo tudi v prihodnje gostil športne klube in zveze ter jim omogočil uporabo mreže športnih objektov, ki so v njegovem upravljanju.

  Zavod za šport Kranj je bil ustanovljen leta 1999 in je osrednji kranjski športni zavod za
  upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj. Zavod zaposluje 31 delavcev in več kot 30 zunanjih sodelavcev. Upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport in prireditve.