Zavod za napredne študije Delta

  Zavod za napredne študije Delta (v nadaljevanju: Zavod Delta) se uvršča med svetovne centre za raziskovanje in razvoj praktične uporabe človeškega potenciala. Namen Zavoda Delta je izobraževati, predvsem pa spodbujati in podpirati raziskovanja ter praktično uporabo znanj s področja širšega spektra človeškega življenja – spodbujati originalno, pogosto tudi izzivalno razmišljanje, ki vodi k napredku v znanju in ki spreminja ter nadgrajuje način, kako ljudje razumemo svet, kdo smo v tem svetu in povezavo med nami in svetom. Zavod Delta predstavlja sestavni del globalne platforme za napredek človeštva k višjemu zavedanju. Povezave s sorodnimi inštitucijami, gostovanja in strokovne izmenjave uglednih strokovnjakov ter tesno sodelovanje s formalnim izobraževalnim sistemom nas umešča med pomembne dele izobraževalnega procesa modernega človeka. Izobraževanja in programi, ki jih javnostim nudi Zavod Delta so: - programi za najmlajše - družinski programi - dopolnilni programi za šole - programi za odrasle - strokovna izobraževanja učiteljev in coach-ev - mentorstva - mednarodna srečanja in simpoziji - drugo Človeški potencial ima neskončne zmožnosti. Naša naloga je, da jih raziskujemo, razvijamo in uporabljamo. To je način, da ustvarimo boljši svet. To je delo, ki se tiče vseh nas, še posebej zaradi naših otrok.

  • 09 Četrtek
   Maj, 2019
  Uporaba neverbalne komunikacije v poslovanju
  ob 9.00
  Poslovna prireditev
  Uporaba neverbalne komunikacije v poslovanju
  Območno obrtno podjetniška zbornica, Ljubljana
  • 16 Četrtek
   Maj, 2019
  Uporaba neverbalne komunikacije v poslovanju
  ob 9.00
  Poslovna prireditev
  Uporaba neverbalne komunikacije v poslovanju
  Območno obrtno-podjetniška zbornica Maribor
  • 25 Sobota
   Maj, 2019
  • 01 Sobota
   Junij, 2019