Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela

    Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela, zkts-polzela@polzela.si, telefon:
    03/703 32 28

    Namen in poslanstvo ZKTŠ Polzela je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja kulture, turizma in športa, ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih s ciljem dviga kvalitete življenja v občini in boljše prepoznavnosti Občine Polzela.

    ZKTŠ Polzela je upravljavec gradu Komenda - edinega obnovljenega malteškega gradu v Sloveniji. V njem lahko organizirate svečane grajske poroke (v poročni dvorani ali zunanjem prostoru), konference, seminarje, sestanke in izobraževanja. V gostilnici Malteški hram se lahko prepustite grajskemu kulinaričnemu razvajanju in v vinski kleti pokušate priznana vina.