Zavod Ypsilon

Zavod Ypsilon

  Zavod Ypsilon združuje mlade med 20. in 30. letom. S povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem prispeva k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju.

  Delovanje organizacije temelji na:
  - združevanju najbolj talentiranih predstavnikov generacije Y z različnih področij,
  - izobraževanju, ozaveščanju in povezovanju članov na svojih navdušujočih dogodkih,
  - kresanju mnenj in aktivnem sodelovanju pri reševanju sodobnih družbenih problemov,
  - povezovanju generacije Y z drugimi generacijami,
  - izvajanju družbeno koristnih projektov in razvoju zanimivih produktov.