Zavod Ypsilon

    Zavod Ypsilon združuje mlade med 20. in 30. letom. S povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem prispeva k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju. Delovanje organizacije temelji na: - združevanju najbolj talentiranih predstavnikov generacije Y z različnih področij, - izobraževanju, ozaveščanju in povezovanju članov na svojih navdušujočih dogodkih, - kresanju mnenj in aktivnem sodelovanju pri reševanju sodobnih družbenih problemov, - povezovanju generacije Y z drugimi generacijami, - izvajanju družbeno koristnih projektov in razvoju zanimivih produktov.