Zavod Svibna

    ZAVOD SVIBNA, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja Zavod Svibna (nekoč Zavod Vrbov Log) je neprofitna organizacija, doma blizu neolitskega najdišča Ajdovska jama. Naslov: Brezovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem; Telefon:  031 329 625 Dejavnosti: Turistične animacije: vodenje v Ajdovsko jamo in po njeni okolici - predstavitev življenja v maljši kameni dobi, življenja in simbologije netopirjev, naravnih vrednot okolice; programi, animacije po Posavju; Promocija in varstvo kulturne dediščine - različni projekti, povezani z mlajšo kameno dobo, mlajšo železno dobo, kmečkimi šegami, verovanji; Promocija in varstvo naravne dediščine: netopirji, biotska raznovrstnost Zeleni festival, Evropska noč netopirjev; Izobraževanja: področje ekološkega kmetijstva, starih ljudskih praks, obnovljivi viri energije študijski krožki,...