Zavod SCCA - Ljubljana

Zavod SCCA - Ljubljana

    SCCA-Ljubljana, ustanovljen leta 2000 (naslednik Sorosovega centra za sodobne umetnosti-Ljubljana, ki je v Sloveniji deloval v letih 1993-1999), je neprofitna produkcijska, raziskovalna in izobraževalna organizacija s servisno platformo, dostopno javnosti. SCCA-Ljubljana producira, spodbuja in posreduje inovativne umetniške in interpretativne prakse ter jih mednarodno povezuje. Ustvarjalce in uporabnike sodobne umetnosti (umetnike, kustose, teoretike, kritike, javnosti) opremlja z znanji, orodji in spretnostmi za emancipirano in reflektirano delovanje v svetu umetnosti. Delovanje SCCA-Ljubljana obsega programe in projekte na področju sodobne likovne in intermedijske umetnosti (delavnice, predavanja, seminarji, predstavitve, okrogle mize, posveti, razstave) in specializirane podporne vsebine na področju kulture (video arhiv, knjižnica, svetovanje kulturnim izvajalcem in umetnikom). Ključna programa SCCA-Ljubljana sta fizični in spletni video arhiv Postaja DIVA in šola za kustose in kritike za sodobno umetnost Svet umetnosti. Postaja DIVA hrani korpus video in novomedijskih del, jih raziskuje in omogoča njihovo razumevanje in (on-line) dostopnost. Svet umetnosti pa se je leta 1997 razvil iz potrebe po teoretičnem in praktičnem izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti in je namenjen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj ter kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi. Program zavod izvaja v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani, pa tudi na drugih lokacijah v Sloveniji in tujini. VEČ.