Zavod O, zavod škofjeloške mladine

Zavod O, zavod škofjeloške mladine

    Zavod O, zavod škofjeloške mladine je zavod, ki se ukvarja z organiziranjem in izvajanjem mladinskih interesnih dejavnosti s področja kulture, umetnosti, prostega časa, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva in javnega obveščanja. Je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje v splošno družbeno korist. Vse dejavnosti so javne in praviloma brezplačne. Zavod O skrbi za več programskih enot, ki imajo vse skupen namen:
    zagotoviti afirmacijo mladih skozi dajanje možnosti za neformalno izobraževanje, zabavo in kulturno izražanje.

    Program Zavoda O temelji na kvalitetni strokovni podpori prostovoljcem, ki jih po demokratičnih načelih vključujemo v procese programskega odločanja in ostale procese ter jim tako omogočamo zelo potrebno neformalno izobraževanje, ki se kasneje izkaže kot močna komparativna prednost na trgu dela. V tem pogledu je Zavod O tudi inkubator za mlade.

    Povedano na kratko:
    Zavod O je organizacija, ki skrbi za mlade, jim omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa z možnostjo, da se zraven tudi izobražujejo, razvijajo svoje sposobnosti in talente in svoje delo predstavijo širšemu občinstvu. Tako imajo možnost pridobivanja izkušenj, ki jim bodo koristile v prihodnje.