Zavod Nefiks

    Zavod Nefiks je nevladna mladinska organizacija s sedežem v Ljubljani, s številnimi projekti in klubi po Sloveniji, sodelovanji z drugimi nevladnimi organizacijami in odločevalci pa deluje na nacionalnem nivoju.

    Poslanstvo Zavoda Nefiks je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc.

    Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju. Zavod Nefiks izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira številne izobraževalne dogodke kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc, razvoja zaposlitvene pismenosti in spodbujanja podjetništva pri mladih.

    V sodelovanju z Antonovim domov spada pod naše okrilje tudi Mladinski center Vič, organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade.