Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika

    Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika opravlja storitve na področju kulture, športa in turizma za potrebe Občine Vrhnika kot njenega ustanovitelja, kakor tudi za širšo družbeno skupnost prebivalcev Občine Vrhnika.