Zavod BOB

  Zavod Bob je nevladna organizacija za mlade, je kultura, je kreativni prostor, je delovno mesto, je pisarna, je stična točka, je učni poligon, je skupnost ... Razvija, utemeljuje in izvaja mladinsko in projektno delo ter različne oblike terenskega dela. Je tudi mladinski center, kjer se mladi neformalno izobražujejo, mrežijo ali kako drugače udejanjajo. Nudi priložnosti za razvijanje projektnih idej, potencialov in celostno podporo pri reševanju različnih življenjskih izzivov.


  Mladim nudimo spodbudno okolje za utrjevanje svojih znanj, razvijanje veščin, urjenje sposobnosti ter vzpostavljanje in krepitev odnosov, ki jih nimajo priložnosti bogatiti v formalnem izobraževanju. Mlade postavljamo v vlogo arhitektov lastnega učenja.


  Vzpostavili smo središče za mlade, zlasti za osipnike in tiste s slabšimi izhodiščnimi možnostmi. Spodbujamo aktivno udeležbo mladih v družbenem dogajanju, še posebej tistih, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši.

  Imamo dva mladinska centra in eno zeleno javno površino:

  - Mladinski center Bob je ‘naša hiša’, park ali kombi, ki ga sooblikujemo in odgovarja aktualnim potrebam mladih, ki sodelujejo v projektnem delu v vrstniških (ali drugih) skupinah in/ali v drugih oblikah celostne obravnave mladega posameznika.

  Kontakt: mladmcbob@gmail.com, 051218473 (Vesna).


  - Mladinski center ULCA združuje mladinsko delo in hip hop kulturo kot platformo za aktivno udejstvovanje mladih. Je prostor za izražanje, soustvarjanje in samouresničitev s široko paleto lokalnih in mednarodnih programov ter informacijsko in infrastrukturno podporo.

  Kontakt: mladinskicenterulca@gmail.com, 041391086 (Metka).

  -LivadaLAB širi mladinsko delo na javne zelene površine. Je učni laboratorij, ki mladim omogoča, da avtonomno souporabljajo javno zeleno površino in razvijajo ter realizirajo svoje ideje v naravi. Z aktivnostmi spodbujamo pozitiven odnos do mestne narave.

  Kontakt: livada.bob@gmail.com, 031434060 (Mojca).