Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

    UP PEF je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti.