Leopardja skala

V odročni in neznani regiji Radžastan se leopardi zelo nenavadno vedejo.