99. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

  • Kdaj: 26.2.21 ob 12.30
  • Kje: RTV Slo 3
  • Žanr: posnetek

99. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost 2. Predlog priporočila v zvezi s pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Podobne oddaje: