Neverjetni dr. Pol

Od jeznih bikov do odločnih telet... Živali v okrožju Isabella postajajo razdražljive po dolgi in mrzli zimi.

Podobne oddaje: