Dober dan, Koroška

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora je pripravila spominsko srečanje pri Peršmanu. Ena poglavitnih nalog organizacije je, da zaradi izkušenj iz zgodovine opozarja na nevarnost fašizma in nacionalizma. Predsednik Milan Wutte je na srečanju izrazil zadovoljstvo, da se mladina zaveda pomena skupne prihodnosti.
Devetkratni prvak in športni trener Robert Kropiunik je za življenjsko delo in zasluge na športnem, kulturnem, pedagoškem, mladinskem, čezmejnem in mednarodnem področju prejel Kugyjevo nagrado 2019. Odlikovanje podeljuje Skupnost koroških Slovencev in Slovenk osebnostim, ki bistveno prispevajo h kulturnemu, političnemu, gospodarskemu, športnemu in splošnočloveškemu zbliževanju sosednjih narodov na Koroškem in v celotni alpsko-jadranski regiji.
Radgonska mednarodna višja tehniška šola je v sodelovanju z gimnazijo BORG v avstrijski Radgoni vabila na peto praznovanje na skupnem Eurocampusu. Šola za bodoče tehnike in inženirje uspešno privablja tudi dijake iz sosednje Slovenije, trenutno jih je že dvajset odstotkov.
Kulturni dom na Radišah je že 40 let domovanje domačega kulturnega društva ter središče kulturnega, političnega in družbenega življenja na Radišah in v občini Žrelec.
http://slovenci.orf.at

Podobne oddaje: