Vukovi i ratnici: Vukovi u divljini

(Wolves And Warriors: Wolves In The Wild) Veteran Josh pokušava uspostaviti dobar odnos s agresivnim vukopsom. Operacija ' Wolfguard' se nastavlja, no sporo napreduje pa su svi frustrirani.