Spored VTV studio danes: Informativne oddaje

9.00 Regionalne novice, dnevno informativniprogram
9.05 DOBRO JUTRO, informativno-razvedrilnaoddaja
10.15 2723. VTV magazin, regionalnainformativna oddaja
16.00 Regionalne novice, dnevno informativniprogram
18.30 Regionalne novice, dnevno informativniprogram
21.00 Regionalne novice, dnevno informativniprogram