Spored VTV studio danes: Informativne oddaje

9.00 DOBRO JUTRO, informativno razvedrilnaoddaja
10.15 2664. VTV magazin, regionalnainformativna oddaja