Spored Vaš kanal danes: Nadaljevanke

Za izbrano zvrst na ta dan ni oddaj.

9.00 Novice tedna 
9.30 Iz arhiva: Naj izbor 2005 
11.10 Kuhinjica 
11.40 Bandolera 
12.30 TV prodajno okno 
13.00 Napovednik programa 
13.05 Novice tedna 
13.35 Popoldanska zanka 
14.30 TV prodajno okno 
15.00 Tedensko kulturno paberkovanje 
15.30 Kuhinjica 
16.00 Bandolera 
17.00 Vaše zdravje 
18.00 Maja in čarobna skrinja 
18.35 Iz sveta kulture 
18.44 Vreme 
18.45 Novice 
19.00 Dolina gradov: grad Mehovo 
19.30 Migaj raje z nami 
20.00 Zajtrk PR' Andreji 
20.30 Šola zdravja v vašem domu 
21.00 Imago - nova pot k ljubezni 
21.30 Novice 
21.45 Vreme 
21.50 Iz sveta kulture 
22.00 Enota 
23.00 Novice 
23.15 Vreme 
23.20 Iz sveta kulture