Spored Vaš kanal danes

9.00 Novice (p) 
9.15 Iz sveta kulture 
9.30 Oddaja za gluhe in naglušne (p) 
10.30 Kuhinjica 
11.00 Novice (p) 
11.15 Iz sveta kulture 
11.30 Bandolera 
12.30 TV prodajno okno 
13.00 Novice (p) 
13.20 Popoldanska zanka 
15.00 TV prodajno okno 
15.30 Kuhinjica 
16.00 Bandolera 
17.00 Vaše zdravje 
18.00 Gospodarski utrip (p) 
18.35 Iz sveta kulture 
18.45 Novice 
19.00 Vaš krog (p) 
20.00 Županova ura: Jože Kapler 
21.00 Rezerviran čas 
21.30 Novice 
21.50 Iz sveta kulture 
22.00 Županova ura: Dušan Skerbiš 
23.00 Novice 
23.20 Iz sveta kulture 
23.30 Obvestila