Spored TV5 Monde danes

0.49 Akustično 
1.16 Dnevnik TV5 Afrika 
1.44 V središču 
2.36 Dnevnik TV5 
2.57 Globalna vremenska napoved 
3.01 Magazin 
4.00 Dnevnik TV5 
4.20 Globalna vremenska napoved 
4.24 Mediteran 
4.53 K v zraku 
6.00 Dnevnik TV5 
6.10 Gost 
6.18 Poslovne novice - podjetja 
6.22 Globalna vremenska napoved 
6.26 Lokalne novice 
6.53 36 
7.19 Oprostite mi 
7.48 Gost 
8.00 Dnevnik Radia Kanada 
8.26 Dnevnik TV5 
8.39 Danes 
9.07 Otroški in mladinski program 
9.18 Otroški in mladinski program 
9.25 Otroški in mladinski program 
11.00 7 dni na planetu 
11.27 Destinacija frankofonija 
11.36 VDV - Vsi davki všteti 
12.08 Območje informacij 
13.00 Magreb - Orient ekspres 
13.30 Dnevnik RTBF 
14.03 Korenine in peruti 
16.00 Trendi XXI 
16.30 Akustično 
16.58 Sobota 13:15 
17.29 Geopolitis 
18.00 64 minut, svet v francoščini1. del
18.23 Zemljanke 
18.27 Globalna vremenska napoved 
18.30 Gost 
18.40 Lepi pobegi 
20.13 Radoveden po naravi - na otokih 
20.30 Dnevnik France 2 
20.56 Globalna vremenska napoved 
21.03 300 zborov poje najlepše pesmi iz 60-ihlet
23.14 Dnevnik RTS 
23.40 Globalna vremenska napoved 
23.44 Razhodi 
0.29 Razhodi 
1.11 Dnevnik TV5 Afrika 
1.38 Izvori 
2.33 Izvori 
3.28 Dnevnik TV5 
3.49 Globalna vremenska napoved 
4.00 Dnevnik TV5 
4.20 Globalna vremenska napoved 
4.25 36 
4.53 K v zraku