Spored TV AS Murska Sobota danes

9.00 Oglasi 
9.05 Predstavljamo vam 
9.20 Večerni program TV AS 
10.20 Pom info 
12.00 Ujemi sanje 
14.00 Pom info 
15.00 Oglasi 
15.05 Predstavljamo vam 
15.20 Večerni program TV AS 
16.20 Pom info 
18.00 Oglasi 
18.05 Za naše okolje, oddaja s komunalnimipodjetji
18.25 Gostilna pr’ Francet 
19.25 Pom info 
20.00 Oglasi 
20.05 Za naše okolje, oddaja s komunalnimipodjetji
20.25 Gostilna pr’ Francet 
21.25 Pom info 
22.00 Oglasi 
22.05 Za naše okolje, oddaja s komunalnimipodjetji
22.25 Gostilna pr’ Francet 
23.35 Pom info