Spored RTV Slovenija 3 danes: Šport

Za izbrano zvrst na ta dan ni oddaj.

7.35 Info kanal 
8.00 Izjave po pogajanjih vlade s sindikatijavnega sektorja o regresu in potnih stroških
8.15 Odkrito: 30 let slovenske demokracije 
9.00 7. redna seja Državnega zbora(poslanska vprašanja)
16.50 Novinarska konferenca predsednikaOkrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnik (zadeva Novič)
17.10 Novinarska konferenca SDS o zahtevah zaoceno ustavnosti zakona o izvrševanju proračunov ter rebalansa proračuna 2019
17.30 Poročila ob petih 
17.45 Novinarska konferenca fiskalnega svetao skladnosti proračunskih načrtov vlade 2020-2022 s fiskalnim pravilom
17.55 Novinarska konferenca po srečanjuministra za zdravje Aleša Šabedra s predstavniki pediatrov
18.10 Intervju, Iztok Mirošič 
19.00 Dnevnik ob 19.00 s tolmačem 
19.25 Novinarska konferenca SDS o delupreiskovalne komisije o financiranju političnih strank
19.40 Dnevnikov izbor 
19.50 Izjave po pogajanjih vlade s sindikatijavnega sektorja o regresu in potnih stroških
20.00 Novinarska konferenca ministrice zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenije Klampfer po seji vlade
20.15 Novinarska konferenca sekcije za prometpri OZS in GZS o problemih slovenskih prevoznikov
20.30 Slovenija in Evropa: Matej Avbelj 
21.20 Novinarska konferenca SDS o zahtevah zaoceno ustavnosti zakona o izvrševanju proračunov ter rebalansa proračuna 2019
21.35 Novinarska konferenca predsednikaOkrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnik (zadeva Novič)
22.00 Res publica: Kam so izginili zeleni? 
22.45 Primorska kronika 
23.05 Galerija podobo (svojo) na ogledpostavi: 65 let Umetnostne galeije Maribor, oddaja TV Maribor
23.35 Šport 
23.45 18. nujna seja Odbora za delo, družinosocialne zadeve in invalide
1.15 19. nujna seja Odbora za delo, družinosocialne zadeve in invalide
3.50 Info kanal