Spored RTS danes: Filmi

1.35 Rekvijum, film 
1.45 SB zatvara krug, film 
13.40 SB zatvara krug, film 
13.45 Rekvijum, film 
0.20 Zaspanka za vojnike, film 
0.25 Široko je lišće, film