Spored RTL HR danes

6.25 RTL Danas, informativna emisija (R 
7.30 Legenda o Tarzanu, animirana serija(S01E19/39
7.55 Legenda o Tarzanu, animirana serija(S01E20/39
8.25 Legenda o Tarzanu, animirana serija 
8.55 Medvjedia‡ Winnie, igrani film, crtani 
10.05 Secretariat, igrani film, biografskadrama/ sportski
12.35 Knjiga o dĹžungli 2, igrani filmanimirani
14.00 Bijeli Oanjak 2, igrani filmavanturistiaki
16.10 Ledena staza, igrani film, komedija 
16.30 RTL Vijesti, informativna emisija 
16.40 Ledena staza, igrani film, komedija 
18.25 RTL Vrijeme, informativna emisija 
18.30 RTL Danas, informativna emisija 
19.20 Galileo, zabavno-obrazovna emisija(S05E36/50
19.35 RTL Vrijeme, informativna emisija 
20.00 Izvrnuto obrnuto - TV premijera, igranifilm, animirani
22.00 Zamka za roditelje, igrani filmkomedija