Spored Nova TV danes

5.30 Dnevnik Nove TV R 
6.25 Južnjačko srce, serija 5/10 
7.10 Žar i čudovišni strojevi, crtanaserija 20/20
7.30 Zauvijek susjedi, serija R 
8.05 TV Izlog 
8.20 Najbolje godine, serija R 
9.20 Časni ljudi, serija 55/94 
10.20 Bit ćeš moja, serija R 
11.40 Anđeli, serija R (12 
12.40 IN magazin R 
13.30 Najbolje godine, serija 106 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Najbolje godine, serija 106 
14.40 Zauvijek susjedi, serija 76/100 
15.20 Lud, zbunjen, normalan, serija R 
16.00 Čista ljubav, serija R 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Čista ljubav, serija 54 
21.15 Bit ćeš moja, serija 115 
22.30 Pod suncem Toskane, igrani film