Spored Nova TV danes

5.15 Dnevnik Nove TV R 
6.10 Walker, teksaški rendžer, igrana serija(12) 23/25
7.00 Nate and friends, crtana serija R 
7.10 Žar i čudovišni strojevi, crtanaserija 16/20
7.30 Najbolje godine, serija R 
8.30 TV Izlog 
8.45 Zauvijek susjedi, serija R 
9.20 Pod sretnom zvijezdom, serija 63/75 
10.20 Bit ćeš moja, serija R 
11.40 IN magazin R 
13.30 Najbolje godine, serija 82 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Najbolje godine, serija 82 
14.40 Zauvijek susjedi, serija 58/100 
15.20 Lud, zbunjen, normalan, serija R 
16.00 Čista ljubav, serija R 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
18.15 Anđeli, serija (12) 227 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Čista ljubav, serija 30 
21.15 Bit ćeš moja, serija 91 
22.30 Dom iz snova 4 
23.30 Večernje vijesti 
23.55 Čuvari zakona, igrani film (12