Spored Nova TV danes

5.30 Dnevnik Nove TV R 
6.25 Psići u ophodnji,crtana serija 9/26 
6.45 Inspektor Rex, serija (12) 11/12 
7.45 Gorski liječnik, serija 10/18 
8.45 TV Izlog 
9.00 IN magazin R 
9.50 Anđeli, serija (12) R 
10.50 Bit ćeš moja, serija R 
13.30 Nad lipom 35 
14.00 Vijesti Nove TV 
14.10 Nad lipom 35 
14.55 Samo ti pričaj, serija 6/45 
15.35 Zauvijek susjedi, serija 16/100 
16.15 Lud, zbunjen, normalan, serija R 
17.00 Vijesti Nove TV 
17.30 IN magazin 
19.15 Dnevnik Nove TV 
20.15 Bit ćeš moja, serija 10 
22.45 Starci, igrani film (12