Spored HTV 2 danes: Za otroke

6.32 Hlapićeve nove zgode, crtana serija(9/26)
7.05 Simfolije, crtana serija(51/52) 
7.22 Vrtuljići, crtana serija(5/50) 
8.02 Zoološki prilaz broj 64, crtana serija(15/26)
8.09 Pustolovine Vilka i Tile, crtana serija(17/52)
8.30 Pustolovine mede Paddingtona (3)crtana serija(12/13)
9.00 Čudesne pustolovine Julesa Verneacrtana serija(11/26)
9.55 Kronike Matta Hattera (3), crtanaserija(1/13)
19.02 Vlak dinosaura (1), crtana serija(34/40)