Spored HTV 2 danes: Nadaljevanke

10.06 Anadroidi (2), serija za djecu(9/13) 
10.30 Noćne more iz svijeta prirode (2)serija za djecu(10/10), 10. del
11.35 Vjetar u leđa (3), serija (12)(11/13)(R) 
15.00 Ludnica u Clevelandu (6), humorističnaserija (12)(23/24), 23. del
15.20 Ludnica u Clevelandu (6), humorističnaserija (12)(24/24), 24. del
16.45 Bitange i princeze (2), humorističnaserija (12)(4/25), 4. del
20.05 Crno-bijeli svijet (1), serija (12)(10/12), 10. del
23.00 Crna lista (6), serija (12)(11/22) TheBlacklist 6
23.50 Domovina (6), serija (12)(12/12)