Spored HTV 2 danes: Dokumentarne oddaje

6.34 Juhuhu 
7.06 Juhuhu 
7.08 Juhuhu - glazba za djecu 
7.09 Juhuhu 
7.21 Juhuhu 
7.34 Juhuhu - zabavni program 
7.39 Juhuhu 
7.52 Juhuhu 
8.05 Juhuhu 
8.12 Juhuhu - obrazovanje (predškolsko) 
8.18 Juhuhu 
8.20 Juhuhu 
8.30 Juhuhu 
9.59 Juhuhu 
10.30 Dokumentarna emisija za djecu 
10.55 Juhuhu 
11.00 Kina - pogled odozgo (2): Dinamičnaobala, dokumentarna serija(1/2) China From Above 2, 1. del
16.45 Iberske rijeke života: Rijeka Guadianadokumentarna serija(2/5)(R) Iberia's Rivers Of Life, 2. del