Spored HTV 2 danes: Dokumentarne oddaje

7.00 Juhuhu 
7.03 Juhuhu 
7.04 Dječji planet, dokumentarna serija(0/10) 
7.08 Juhuhu 
7.17 Juhuhu 
7.20 Juhuhu 
7.30 Juhuhu 
7.36 Juhuhu 
7.37 TV vrtić: Karate 
7.48 Juhuhu 
7.50 Juhuhu 
7.59 Juhuhu 
8.05 Juhuhu 
8.06 Njama, njam: Jagode 
8.11 Juhuhu 
8.29 Juhuhu 
8.55 Sara i patka (1), crtana serija(20/40) 
9.30 Cvjetkov rasadnik, dokumentarna serijaza djecu(15/26) Mr Bloom's Nursery 1