Spored HTV 1 danes: Filmi

0.45 Identitet, američki film - Ponoćni film(18) (2003.) (86')
2.43 Dvije zastave na zapad, američki film -ciklus klasičnog vesterna (12) (1950.) (89')