Spored HTV 1 danes

1.15 Nedjeljom u dva 
2.10 Dolina sunca, serija(85/210) 
2.55 Sve će biti dobro, serija(33/180) 
3.40 Mir i dobro 
4.05 Reprizni program 
4.20 Džezist iz Newcastleaglazbeno-dokumentarni film (52')
5.15 Sedamdesete, dokumentarna serija(1/8) 
6.05 Split: More 
6.40 TV Kalendar 
6.55 Dobro jutro, Hrvatska 
7.00 Vijesti 
7.10 Dobro jutro, Hrvatska 
8.00 Vijesti 
8.10 Dobro jutro, Hrvatska 
9.00 Vijesti 
9.10 Dobro jutro, Hrvatska 
9.17 Dobro jutro, Hrvatska 
9.33 Dobro jutro, Hrvatska 
10.00 Vijesti 
10.10 Dobro jutro, Hrvatska 
10.20 Gorski liječnik (9), serija (12)(1/16)Der Bergdoktor 9
11.10 Treća dob 
11.35 Sigurno u prometu 
11.42 TV Kalendar 
12.00 Dnevnik 1 
12.15 Sport 
12.18 Vrijeme 
12.25 Imperij, telenovela (12)(39/170) Imperio 
13.15 Dr. Oz (7), talk-show (12)(66/170) TheDr. Oz Show 7
14.00 Plodovi zemlje 
15.00 Dobar dan, Hrvatska 
15.35 Dobar dan, Hrvatska 
15.42 Dobar dan, Hrvatska 
15.45 Dobar dan, Hrvatska 
15.55 Shakespeare i Hathaway - privatniistražitelji (12)(5/10) Shakespeare And Hathaway - Private Investigators
16.43 TV Kalendar 
17.00 Vijesti u 17 
17.14 Vrijeme 
17.15 HAK - promet info 
17.20 Kod nas doma 
18.10 Potjera 
18.59 Vrijeme 
19.00 Dnevnik 2 
19.44 Vrijeme 
19.47 Tema dana 
20.05 Hrvatska u Prvom svjetskom ratu1916.-1917., dokumentarna serija (12)(46'54)(3/4)
21.00 Božić u Beču, serija(1/2) 
22.00 Otvoreno 
22.50 Dnevnik 3 
23.05 Sport 
23.09 Vrijeme 
23.11 Vijesti iz kulture 
23.25 Romano Bolković - 1 na 1, talk show 
0.05 Shakespeare i Hathaway - privatniistražitelji (12)(5/10)
0.50 Gorski liječnik (9), serija (12)(1/16)(R)
1.35 Dr. Oz (7), talk-show (12)(66/170) 
2.15 Azija - pogled odozgo: Malezijadokumentarna serija(2/4) Aerial Asia
3.00 Dolina sunca, serija(86/210) 
3.45 Sve će biti dobro, serija(34/180) 
4.30 Reprizni program