Turistično društvo Otočec

  Turistično društvo Otočec je prostovoljno, nepridobitno društvo, ki deluje na območju Krajevne skupnosti Otočec.

  Namen in cilji društva so:
  - koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in Sloveniji,
  - organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah ter manifestacijah,
  - usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov
  - organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,
  - dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij,
  - varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev,
  - sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami tako doma kot v tujini.