Tovarna rog

Tovarna rog

  Ambasada Rog je prostor, ki ga skupaj upravljamo begunci in aktivisti, novi in stari skvoterji, umetniki, študenti in delavci iz celega sveta. Skupaj se spopadamo z birokratskimi rezilnimi žicami in en drugemu pomagamo preživeti v vse bolj neprijazni Evropi.

  Naše delo obsega povezovanje skupnosti, organizacijo dogodkov, kuhanje brezplačnih obrokov, izobraževanje, ter socialno in pravno pomoč. Delujemo izven okvirov institucij in se v prvi vrsti zanašamo na solidarnostno mrežo aktivistov in podpornikov, ki želijo z nami ustvarjati drugačno okolje.

  Vabljeni da se nam pridružite na dogodkih, se vključite v katero izmed delovnih skupin, ali pa nas podprete z donacijami, ki poganjajo naše vsakodnevne aktivnosti.

  …..


  Ambasada Rog is a community center run by refugees and activists, squaters, artists, students and workers from all over the world, united in fighting beaurocratic barbed wire fences and helping each other to survive in an increasingly unfriendly Europe.

  Our work includes community organizing, public events, free meals, educational programs, social and legal aid. We work outside of institutions and rely on a solidarity network of activists and supporters, who want to help us in building a different environment.

  You are welcome to join us on our events, participate in one of the work groups or support us with a donations to keep our everyday activities running.