TD Rekreatur

    Rekreatur, društvo za turizem in razvoj kolesarstva je prostovoljno združenje vseh, ki si prizadevajo za razvoj kolesarstva kot vsesplošno družbene koristne panoge in kolesarjenja kot dejavnosti za potrebe turizma, rekreacije in trajnostne mobilnosti. 

    Naše dejavnosti temeljijo na načelih prostovoljstva kot družbeno koristne brezplačne aktivnosti naših članov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane, enakopravne in v trajnostno mobilnost usmerjene družbe.