Staroljubljanski zavod za kulturo

Staroljubljanski zavod za kulturo

    Začetek aktivnosti, ki so v nadaljevanju pripeljale do ustanovitve Zavoda za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra (zdaj znano kot Staroljubljanski zavod), je bil 1. julija 1986. Tega dne je bila namreč otvoritev prve peščeve površine na starem trgu "Pod Trančo" in Levstikovem trgu. Na ulici so se pojavile lično urejene mizice in stoli, proti večeru pa je za svečano obeležje poskrbel lajnar, kateremu so že prvi dan staroselci kar skozi okna metali drobiž, za posladek pa je sledil krajši kulturni program. Že prvi večer so pobudniki in prostovoljci ob prisotnosti povabljenih uglednih Ljubljančanov pričeli snovati velike načrte. Na prvi ljubljanski peščevi površini so se namreč pokazale velike možnosti za začetek različnih kulturnih programov. Imenitne lokacije – atriji, stopnišča, piazete, trgi, cerkve – so dobesedno vabile h kulturnemu dogajanju.

    Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra je bil tako ustanovljen leta 1988. Leta 2016 se je Zavod preimenoval v Staroljubljanski zavod za kulturo.

    Z našim delovanjem smo – seveda z višjo zavestjo mestnih uprav in tesnim sodelovanjem z mestnimi službami, kjer se je počasi začelo utrjevati spoznanje o nujnosti posegov v ljubljansko staro mestno jedro, "Staro Ljubljano", – uspeli dati našemu delu novo vrednost ter podobo, ki jo s ponosom kažemo ne samo turistom, ampak pa tudi Ljubljančanom in najvidnejšim uglednim tujim državnikom in delegacijam.

    Zelo pomembno je tudi dejstvo, da v našem delovanju kultura nikoli ni bila sama sebi namen, ampak je delovala izjemno spodbujevalno pri prenovi mestnega jedra, urejanju okolja, postajala pa je tudi promocijsko in turistično zanimiva.