Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana