Šola Točka preloma

  Šola TOČKA PRELOMA je naziv izobraževalnega grozda 
  posamičnega poučevanja gospodarskih predmetov
  visokošolske zahtevnosti.

  Poučevanje se izvaja v obliki učnih ur ena na ena, mentorstva, vaj,
  urjenja (coachinga), delavnic, tutorstva in inštrukcij. Ob upoštevanju
  učnih navodil, uspeh skorajda ne more izostati!

  Vsebina poučevanja se nanaša na računske in analitične postopke
  pri naslednjih primeroma naštetih predmetih:

  - Upravljalna ekonomika (Managerial economics);
  - Poslovodno računovodstvo (Managerial accounting);
  - Mikroekonomija (Mircroeconomics);
  - Finančno računovodstvo (Financial accounting);
  - Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (TFPR);
  - Financial accounting, reporting and analysis;
  - Stroškovno računovodstvo (Cost accounting);
  - Strateško računovodstvo;
  - Kontroling (Controling);
  - Računovodsko predračunavanje;
  - Računovodstvo podjetnikov;
  - Računovodstvo za managerje in managerke (Accounting for Managers);
  - Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov;
  - Ekonomika projektov (vključujoč vsebine prijav na razpise);
  - Ekonomika podjetja; Ekonomika poslovanja;
  - Ekonomija (tudi za priprave na maturo);
  - Gospodarski račun, Poslovno računstvo; 

  - Poslovne finance; Finančni management; Finančna matematika;

    Poslovna matematika; Gospodarska matematika; Gospodarsko računstvo;
  - Statistična analiza, Statistično sklepanje, Statistične metode;
  - Statistika za ekonomiste; Poslovna statistika;
  - Notranja računovodska revizija (revidiranje računovodskih izkazov);
  - Analiza plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti podjetja;
  - Analize za podporo upravljanju;
  - Analiza poslovanja in revizija;
  - Projektni management; 
  - Analiza računovodskih izkazov; Uvod v poslovanje; Analiziranje poslovanja;
  - Podjetništvo (vklj. analitični pripomoček Canvas);
  - Projekcija denarnega toka načrtovanega poslovnega podviga;
  - Excel, zahtevnejši, s formulami;
  - Pravo družb in poslovno pravo, Gospodarsko pravo,
    Gospodarsko statusno pravo, Korporacijsko pravo,
    Statusno pravo in finančno poslovanje;
  - Kazalniki tveganja pri presojanju uspešnosti poslovanja;
  - Obvladovanje tveganj in managerska kontrola;

  - Finančna projekcija kot sestavina poslovnega načrta;

  - Monte Carlo simulacija za odločanje o outsourcingu;

  ​- Ocena možnosti vertikalne ali horizontalne integracije;

  - Strateški management (vklj. SWOT analizo, Porterjeve silnice, 

    verigo vrednosti, BCG matriko, itd.)​;

  - Računovodske informacije za odločanje in
  - sorodni predmeti s področja gospodarstva in gospodarjenja.

  Ljudem, ki se ukvarjajo z vodenjem gospodarskega poslovanja
  v organizacijah (podjetjih, zavodih, zadrugah in društvih), nudimo
  mentorstvo pri izpopolnjevanju podjetniškega znanja, pridobivanju
  poslovnih veščin in izražanju sposobnosti izvrševanja poslovodnih 

  funkcij, upoštevaje zgoraj naštete vede. 


  Ker so nekateri študenti in študentke že zaposleni ali imajo družine,
  jim zmanjkuje časa za zbrano in mirno dokončanje študija, zato tem 

  v Šoli TOČKA PRELOMA nudimo učno pomoč, ki se nanaša 

  na pripravo na izpite ali dispozicijo diplomske oziroma magistrske naloge. 


  Pridružite se nam tudi na naši FB strani.

  • 28 Četrtek
   Januar, 2021
  • 04 Četrtek
   Februar, 2021
  • 11 Četrtek
   Februar, 2021
  • 18 Četrtek
   Februar, 2021
  • 25 Četrtek
   Februar, 2021
  • 04 Četrtek
   Marec, 2021