Šola Točka preloma

Šola Točka preloma

  Šola TOČKA PRELOMA je naziv izobraževalne dejavnosti
  posamičnega poučevanja gospodarskih predmetov
  visokošolske zahtevnosti.

  Poučevanje se izvaja v obliki učnih ur ena na ena, mentorstva, vaj, urjenja, delavnic, tutorstva in inštrukcij. Ob upoštevanju  učnih navodil, uspeh skorajda ne more izostati!


  Vsebina poučevanja obsega predvsem računske postopke pri naslednjih primeroma naštetih predmetih:

  • Poslovodno računovodstvo (Managerial accounting);
  • Analiza računovodskih izkazov;
  • Mikroekonomija (Mircroeconomics);
  • Finančno računovodstvo (Financial accounting); 
  • Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (TFPR);
  • Financial accounting, reporting and analysis;
  • Stroškovno računovodstvo (Cost accounting);
  • Strateško računovodstvo;
  • Računovodsko predračunavanje; 
  • Računovodstvo podjetnikov;
  • Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov;
  • Ekonomika projektov (vključujoč prijave na razpise), 
  • Upravljalna ekonomika; 
  • Ekonomika podjetja;
  • Ekonomika in analiza poslovanja;
  • Ekonomija (tudi za priprave na maturo);
  • Gospodarski račun, Poslovno računstvo, Poslovne finance;
  • Statistika za ekonomiste; Poslovna statistika;
  • Notranja računovodska revizija (revidiranje računovodskih izkazov);
  • Analize za podporo upravljanju;
  • Analiza računovodskih izkazov (ARI);
  • Podjetništvo (vklj. poslovni model canvas, kot tudi poslovni načrt); 
  • Excel, zahtevnejši, s statistiko in poslovnimi financami;
  • Bilančno-računovodske vsebine predmetov Gospodarsko pravo, Gospodarsko statusno pravo, Korporacijsko pravo, Pravo družb;
  • Sorodni predmeti s področja gospodarstva in gospodarjenja.

  Ljudem, ki se ukvarjajo z vodenjem gospodarskega poslovanja
  v organizacijah (podjetjih, zavodih, zadrugah in društvih), Šola TOČKA PRELOMA nudi mentorstvo pri izpopolnjevanju znanja, pridobivanju veščin in izražanju sposobnosti uspešnega izvrševanje poslovodnih funkcij, upoštevaje zgoraj naštete vede.

  Odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z organizacijo in pogoji poučevanja lahko najtede na naši FB strani ali jih prejmete v odgovoru na vaš mail, ki nam ga pošljite na gornji e-naslov.