Smučarsko društvo Snežak

    Smučarsko društvo SNEŽAK CELJE je bilo ustanovljeno v letu 1992. V svojih vrstah združujemo 89 učiteljev I. stopnje, 80 učiteljev II. stopnje, 28 učiteljev III. stopnje, 4 trenerje alpskega smučanja. Imamo tudi enega člana Slovenske demonstratorske vrste in člana v Državni izpitni komisiji. Področje našega delovanja je poučevanje, popularizacija ter izobraževanje in izpopolnjevanje na področju teorije in metodike smučarskih panog zastopanih pri Zvezi učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. V letu 1995 smo s strani Smučarske zveze Slovenije prejeli srebrno plaketo SZS Za velik doprinos razvoju in popularizaciji alpskega smučanja v Sloveniji, leta 2010 zlato priznanje združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije za razvoj in širitev smučanja v Republiki Sloveniji, leta 2018  srebrno plaketo Športne zveze Celje za 25 let delovanja športnega društva. Društvo organizira tečaje alpskega smučanja in deskanja na snegu, kadrovske tečaje za pridobitev strokovnega naziva učitelj smučanja 2. Izvedemo smučarske tekme v alpskih disciplinah in elektronsko merjenje časa na športnih prireditvah.

    Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Spletna stran SD SNEŽAK Celje: