Slovensko združenje za Chenjiagou Taijiquan

Slovensko združenje za Chenjiagou Taijiquan

    Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan je s strani družine Chen uradno priznana izpostava tradicionalnega Chen taijiquan-a v Sloveniji in uradna podružnica Chenjiagou Taijiquan GB. Društvo od leta 2011 združuje vse, ki se resno posvečajo vadbi Chen taijiquan-a po metodah družine Chen. V združenju organiziramo seminarje gostujočih učiteljev z namenom ohranjati avtentičnost Chen veščine, vzdrževati visoke standarde poučevanja ter omogočati napredek učencev preko dela s kvalitetnimi učitelji. Smo tudi člani Svetovne Chen taijiquan zveze "World Chen Xiaowang Taijiquan Association" (WCTA).