Slovenski šolski muzej

  ZGODOVINA MUZEJA
  Slovenski šolski muzej v Ljubljani je eden od najstarejših muzejev na Slovenskem. Med muzeji, ki se ukvarjajo s posebnimi ali specialnimi področji človekovega ustvarjanja, pa sploh najstarejši. Ker v svojem delovanju ob ustanovitvi leta 1898 ni bil teritorialno vezan na takratno upravno razdelitev, kot so bili starejši Deželni muzej v Ljubljani (1821) ali mestna muzeja v Celju (1882) in na Ptuju (1893), je tudi prvi vseslovenski muzej.
  S prirejanjem razstav šolskih učil, ob katerih je ideja o ustanovitvi šolskega muzeja rasla, se je med slovenskim učiteljstvom že pred ustanovitvijo pojavilo zanimanje za preučevanje preteklosti šolstva in pedagogike na celotnem slovenskem narodnem ozemlju.

  USTANOVITEV (1898)
  Ustanovitev Slovenskega šolskega muzeja je povezana z večjim stanovskim in nacionalnim zavedanjem učiteljstva. Pobudo za ustanovitev je dal ljudsko-šolski učitelj Jakob Dimnik iz Ljubljane, ki si je prizadeval, da bi tudi Slovenci imeli ustanovo, ki bi prikazovala razvoj šolstva in delo učiteljstva. Ob praznovanju 50 letnice vladanja cesarja Franca Jožefa leta 1898 je Zaveza slovenskih učiteljskih društev na letnem zborovanju skupaj s priložnostno razstavo učil na njegov predlog ustanovila tudi vseslovenski šolski muzej.

  PONOVNA USTANOVITEV (1938)
  Po prvi svetovni vojni je napredek šolstva narekoval potrebo po obnovitvi muzeja, v katerem bi zbrali dokumente za natančno sliko o stanju šolstva. Do obnovitve pa kljub temu še ni prišlo. V tridesetih letih je zamisel o obnovitvi muzeja ponovno oživel dr. Karel Ozvald, podprl pa jo je pedagoški vodja poskusne šole v Ljubljani Rudolf Kobilica. Na njegovo pobudo je prosvetni oddelek banske uprave 27. maja 1938 s posebnim odlokom ustanovil Muzej slovenskega šolstva, ki od tedaj kot samostojen zavod deluje neprekinjeno do danes.

  V muzeju je na ogled stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Vsako leto je pripravljenih več tematskih razstav s področja šole in šolske zgodovine, vsako razstavo pa spremljajo tudi bogati razstavni katalogi.

  Na ogled je tudi posebej prirejena učilnica iz konca 19. stoletja v kateri poteka pouk " Učne ure naših babic in dedkov".

  Slovenski šolski muzej izdaja strokovno revijo Šolska kronika - revija za zgodovino šolstva in vzgoje (samostojno od leta 1992), edino slovensko revijo, ki se ukvarja z zgodovino in tradicijami slovenskih učiteljev, učiteljskih društev ter s slovenskim šolstvom nasploh.