Slovenski inštitut za psihoterapijo

Slovenski inštitut za psihoterapijo

  -nudenje psihoterapevtske in psihosocialne pomoči
  -širjenje nacionalne mreže Centrov za psihoterapijo CP,
  -izvedba fakultetnega študija psihoterapije v sodelovanju s Univerzo Sigmunda Freuda na Dunaju,
  -izvedba uvodne stopnje študija iz psihoterapije (propedevtike)
  -dodatna izobraževanja in usposabljanja za psihoterapevte (link:
  dodatna izobraževanja)
  -raziskovalna dejavnost
  -povezovanje različnih organizacij in ustanov na področju psihoterapije in psihosocialne pomoči