Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ)

    Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je nevladna organizacija, ki zastopa interese oglaševalcev, oglaševalskih agencij in medijev. Zavzema se za visoke oglaševalske standarde in uveljavlja etiko v oglaševanju. V ta namen sprejema Slovenski oglaševalski kodeks in uveljavlja njegova določila. SOZ skrbi za in varuje pravice oglaševalcev do promocije izdelkov, storitev in idej, pravice agencij do kreiranja in pravice medijev do objavljanja oglasnih izdelkov. Skrbi za profesionalni in strokovni razvoj na podlagi izobraževanja in promocije oglaševalske stroke ter ščiti in varuje svobodo oglaševalske govorice in pravico potrošnika do izbire.

    Slovenska oglaševalska zbornica je prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna organizacija pravnih in fizičnih oseb, ki delujejo na področju dejavnosti oglaševanja in komuniciranja. Organizirana je kot sodobna tripartitna organizacija.

    V okviru SOZ se člani združujejo v tri samostojna strokovna združenja: Slovensko združenje medijev - SZM, Slovensko združenje oglaševalskih agencij - SZOA in Slovensko združenje oglaševalcev - SZO. SOZ si kot krovna organizacija prizadeva za zagotavljanje kohezivnosti med posameznimi združenji in člani posamezniki, za ustrezen pretok informacij, znanja in izkušenj med njimi ter za strokovno in učinkovito izvedbo projektov, relevantnih za vse člane.

    SOZ strokovno in materialno vzpodbuja analize in raziskave s področja dejavnosti oglaševanja in komunciranja. Ena ključnih nalog in ciljev SOZ je tudi korektno in učinkovito predstavljanje ter zastopanje članov, njihovih interesov in interesov stroke tako v Sloveniji kot v mednarodnih okvirih.