Slovenska fuzijska asociacija

Slovenska fuzijska asociacija

    Slovenska fuzijska asociacija (SFA, je članica skupine evropskih raziskovalnih enot v skupnem evropskem fuzijskem prostoru. Njen ustanovitelj je Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, sedež ima na Institutu "Jožef Stefan", njeni članici pa sta poleg IJS še Univerza v Ljubljani in Univerza v Novi Gorici. SFA sodeluje pri raziskavah fuzijskih procesov in tehnologij, med njenimi pomembnimi dejavnostmi pa je tudi informiranje javnosti s ciljem izboljšati družbeno sprejemljivost fuzije.