Slovenska fundacija za UNICEF

Slovenska fundacija za UNICEF

    UNICEF je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj.

    UNICEF je v celoti odvisen od prostovoljnih prispevkov vlad, posameznikov in podjetij, ki podpirajo njegovo delovanje.

    Danes je UNICEF prisoten v večini držav sveta. Preko svojih uradov na terenu UNICEF izvaja programe pomoči otrokom v državah v razvoju, v razvitih državah, med katere sodi tudi Slovenija, pa deluje preko nacionalnih odborov. Poleg tega ima osem regionalnih uradov, ki usklajujejo delo na posameznih celinah ali v večjih regijah.

    Prednost UNICEF-ovega delovanja je v stalni prisotnosti na terenu, politični nevtralnosti in usmerjenosti k dolgoročnim razvojnim programom pomoči otrokom, ki jim namenja večino svojih sredstev. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami, vladami in lokalnimi skupnostmi izvaja lokalno prilagojene programe, ki izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin. Odziva pa se tudi na krizne razmere, ki nastanejo kot posledica naravnih nesreč ali oboroženih spopadov. V tovrstnih razmerah je zaradi učinkovite logistike sposoben v 24-ih urah zagotoviti nujno pomoč na katerem koli koncu sveta.

    UNICEF uspešno izboljšuje življenja otrok po svetu ob izjemni podpori milijonov darovalcev, kupcev voščilnic ter drugih izdelkov, ambasadorjev in nepogrešljivih prostovoljcev.