Slovenska filantropija

    Slovenska filantropija, Združnje za promocijo prostovoljstva je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1992 z namenom promocije in razvijanja prostovoljskega dela in solidarnosti med ljudmi. Njene aktivnosti so poleg prikazovanja prostovoljstva kot pozitivne priložnosti tudi povezovanje posameznikov z želenimi oblikami prostovoljskega dela, usposabljanje prostovoljcev in pomoč organizacijam pri razvijanju prostovoljskega dela. Slovenska filantropija je aktivna tudi na področju migracij, saj v njenem okviru deluje Center za psihosocialno pomoč beguncem. Ta nudi pomoč prosilcem za azil, mladoletnikom brez spremstva in pomaga pri integraciji beguncev. V okviru Slovenske filantropije deluje tudi Center za promocijo zdravja za pomoč ljudem, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja.